nezadáno
ne

Prodej zemědělské půdy, 15147 m2

Hostomice, okres Beroun

799 000 Kč

celkem, včetně provize, včetně DPH, včetně právního servisu

Předmětem prodeje jsou pozemky o celkové výměře 15.147 m2 v katastrálním území v katastrálním území Bezdědice u Hostomic. Pozemky leží dle územního plánu Hostomice v nezastavitelném území. Označeny jako NZ, plochy zemědělské. Hlavním využitím těchto ploch dle platného územního plánu je hospodaření na zemědělské půdě. Přípustné využití jsou stavby, zařízení a jiná opatření pro obhospodařování zemědělské půdy a pastevectví s přímou vazbu na činnosti prováděné v dané ploše, zejména silážní žlaby, seníky, pastevní areály, přístřešky pro pastvu dobytka; stavby, zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny, pro snižování nebezpečí ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků; opatření ke snížení erozního ohrožení a zvyšování retenčních schopností území, prvky pro zachycování povrchových vod v území nebo prvky sloužící k lepšímu využití vod v území; stavby, zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství, vodní plochy a toky; technická infrastruktura; doprovodná a rozptýlená zeleň, která neomezuje obhospodařování zemědělských pozemků.

Jedná se o dva pozemky vedené v katastru nemovitostí jako orná půda. Pozemek parc.č. 140/84 je o výměře 6.762 m2 je v katastru nemovitostí vedený jako orná půda. Druhý pozemek parc.č. 158/2 má výměru 8.385 m2 je vedený jako trvalý travní porost.


V současné době mají oba pozemky trvalý travní porost. Dle informace vlastníka je pozemek parc. č. 140/84 pronajatý na základě platné pachtovní smlouvy, která je k dispozici k nahlédnutí u zprostředkovatele.

Podrobné informace sdělíme případnému zájemci.

V případě zájmu Vám předáme podklady, podáme podrobné informace o umístění pozemků a přesnému rozsahu nabídky včetně jejich případném využití.

Investujte do trvalé hodnoty, investujte do pozemků a unikněte tak alespoň částečně inflaci.

Celkem: 799 000 Kč
ID inzerátu: 7869160
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: Aktivní
Stát: Česká republika
Kraj: Středočeský
Lokalita: Hostomice, okres Beroun
Kategorie: Pozemky, zahrady a historické stavby
Podkategorie: Zemědělská půda
Plocha: 15147 m2

Kontakt na prodejce nemovitostí