nezadáno
ne

Prodej pozemku pro stavbu domu, 1710 m2

Selská pole, Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice

3 800 000 Kč

celkem , zahrnuje kompletní právní servis a poplatky

Exkluzivní nabídka parcely k výstavbě RD. Lokalita Selská pole v Hluboké nad Vltavou. Sítě u hranice pozemku. Podíl na obslužné komunikaci. Možnost rozdělit parcelu a polovinu dále prodat.Parcela oplocena starým drátěným plotem, místy zničeným. Osázena asi stovkou ovocných stromů a keři. Plechová maringotka, jako provizorní přístřešek, bude ponechána zdarma. Celá oblast je ve výstavbě, nabídnutá parcela je zřejmě jednoz z posledních volných pozemků na stráni, mimo zátopovou oblast Munického rybníka. Informace o podmínkách využívání území a změn využití dle územ. plánu Hluboká nad Vltavou vydaného dne 20. 6. 2011 zastupitelstvem obce, je pozemek parc. č. 394/11 v k.ú. Hluboká nad Vltavou součástí plochy SO3 se způsobem využití plochy smíšené obytné se specifickým využitím, tedy bydlení v rodinných domech včetně základní občanské vybavenosti. Regulace: Zastavěnost pozemku budovami max. 25%.
Zastavěnost celková max. 35 %.
Velikost stavebních parcel min. 800 m2, k 29.5. 2015 upraveno na 700 m2. Výška budovy max. 2 NP + podkroví. Výška budovy do hřebene max. 9,5 m. Výška římsy v metrem u 1 NP + podkroví max. 4,5 m. Typ střechy sedlová, polovalbová, valbová. Sklon střechy 33° - 40° .
Dne 29. 5. 2015 nabyla účinnosti změna č. 11 územního plánu zóny Hluboká nad Vltavou - město. Dle této podrobnější dokumentace je pozemek součástí plochy SO1 se způsobem využití plochy smíšené obytné se specifickým využitím, kdy je hlavním využitím bydlení v izolovaných rodinných domech, případně dvojdomech včetně základní občanské vybavenosti. Garážování či odstavování vozidel nutno zajistit na vlastním pozemku buďto jako součást stavby hlavní nebo stavby doplňkové ke stavbě hlavní. Nepřípustné jsou veškeré činnosti zařízení a děje zatěžující obyvatelnost území na míru přípustnou. Nepřípustné je v tomto území provozovat monofunkční výrobní provozy, provozovny výrobních služeb nadmístního významu, chovatelská a pěstitelská zařízení, autobazary, odstavná stání pro těžké nákladní automobily, autobusy a jejich přívěsy.

Celkem: 3 800 000 Kč
ID inzerátu: 7392714
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: Aktivní
Stát: Česká republika
Kraj: Jihočeský
Lokalita: Selská pole, Hluboká nad Vltavou, okres České Budějovice
Kategorie: Pozemky, zahrady a historické stavby
Podkategorie: Pro bydlení
Plocha: 1710 m2
Plocha pozemku: 1710 m2

Kontakt na prodejce nemovitostí