nezadáno
ne

77190948 (VS): Sedlnice – 4 pozemky, k.ú. Sedlnice, okres Nový Jičín.

Sedlnice, okres Nový Jičín

Inzerát je starší než 6 měsíců!

10 900 Kč

celkem , Minimální kupní cena - VŘ 17.9.2019 - 15.10.2019 - Kauce 1 000,- Kč

PRODEJ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POD UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM

77190948 (VS): Sedlnice – 4 pozemky, k.ú. Sedlnice, okres Nový Jičín.
Jedná se o pozemky p.č. 1177/107, p.č. 1177/108, p.č. 1177/112 a p.č. 1177/116, všechny ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře cca 0,17 ha, nacházející se v různých částech areálu bývalého muničního skladu pod zpevněnými plochami vnitřních komunikací ve vlastnictví třetí osoby. Přístup k nim po pozemcích ve vlastnictví této třetí osoby není smluvně zajištěn.

Bližší popis předmětu koupě je uveden v konceptu kupní smlouvy - viz dále. Úplné znění inzerátu, v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení, jako jsou popis předmětu koupě, minimální kupní cena, kauce, případná omezení vlastnických a uživatelských práv, termíny a podmínky složení a vrácení požadované kauce, kritéria pro výběr vhodného kupce, termíny, podmínky a místo předložení přihlášek zájemců o koupi, jejich obsah a požadavek na doklady, které musí zájemce předložit, termíny a místa prohlídek, koncept kupní smlouvy, kontaktní osoby a další informace jsou k dispozici od 17. září 2019 do 15. října 2019 na internetových stránkách www.onnm.army.cz, v sekci Nepotřebný nemovitý majetek – Aktuální nabídka.

Důležité upozornění: předmět koupě je podrobně popsán v konceptu kupní smlouvy, který je pod příslušným VS uveřejněn na www.onnm.army.cz. V případě rozporu textu tohoto inzerátu a textu obsaženého v příslušném konceptu kupní smlouvy platí text kupní smlouvy.

Celkem: 10 900 Kč
ID inzerátu: 7388996
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: Vypnuto
Číslo zakázky: VS 77190948
Stát: Česká republika
Kraj: Moravskoslezský
Lokalita: Sedlnice, okres Nový Jičín
Kategorie: Pozemky, zahrady a historické stavby
Podkategorie: Ostatní
Plocha pozemku: 1700 m2

Kontakt na prodejce nemovitostí

Hodnotit makléře

62 %
Hodnotilo: 20

Ministerstvo obrany ČR - odbor nakládání s nepotřebným majetkem
nám.Svobody 471, Praha 6
Více o společnosti

Další nabídky realitní kanceláře