nezadáno
ne

77191022 (VS): Lázně Bohdaneč – p.č. 782/8, p.č. 781/8 dle GPL a p.č. 781/36, k.ú. Lázně Bohdaneč.

Lázně Bohdaneč, okres Pardubice

17 990 000 Kč

celkem , Minimální kupní cena - VŘ 29.10.2019 - 26.11.2019 - Kauce 100 000 Kč

PRODEJ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POD UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM

77191022 (VS): Lázně Bohdaneč – p.č. 782/8, p.č. 781/8 dle GPL a p.č. 781/36, k.ú. Lázně Bohdaneč.
Předmětem koupě je pozemek p.č. 781/36 o výměře cca 0,2 ha, vedený jako ostatní plocha, jiná plocha a dále pozemky stejného druhu a využití p.č. 782/8 a p.č. 781/8, které i po zmenšení, resp. oddělení některých částí dle GPL (viz ortofotomapa), dosahují celkové výměry cca 4 ha. Nacházejí se na jižním okraji města, mezi bytovou zástavbou u ul. Na Lužci a místním hřbitovem, kolem kóty Svatý Jiří a vede podél nich naučná stezka „Gočárův okruh“ a současně cyklostezka, která směřuje do blízké Černé u Bohdanče s přírodními vodními nádržemi Malá a Velká Černá. Pozemky jsou rovinaté, místy s trvalým porostem, v klidném území, volnou formou parkově upravené a užívané k rekreaci. Přístup k předmětu koupě je z veřejné komunikace na pozemcích ve vlastnictví města Lázně Bohdaneč.

Bližší popis předmětu koupě je uveden v konceptu kupní smlouvy - viz dále. Úplné znění inzerátu, v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení, jako jsou popis předmětu koupě, minimální kupní cena, kauce, případná omezení vlastnických a uživatelských práv, termíny a podmínky složení a vrácení požadované kauce, kritéria pro výběr vhodného kupce, termíny, podmínky a místo předložení přihlášek zájemců o koupi, jejich obsah a požadavek na doklady, které musí zájemce předložit, termíny a místa prohlídek, koncept kupní smlouvy, kontaktní osoby a další informace jsou k dispozici od 29. října 2019 do 26. listopadu 2019 na internetových stránkách www.onnm.army.cz, v sekci Nepotřebný nemovitý majetek – Aktuální nabídka.

Důležité upozornění: předmět koupě je podrobně popsán v konceptu kupní smlouvy, který je pod příslušným VS uveřejněn na www.onnm.army.cz. V případě rozporu textu tohoto inzerátu a textu obsaženého v příslušném konceptu kupní smlouvy platí text kupní smlouvy.

Celkem: 17 990 000 Kč
ID inzerátu: 7570832
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: Vypnuto
Číslo zakázky: VS 77191022
Stát: Česká republika
Kraj: Pardubický
Lokalita: Lázně Bohdaneč, okres Pardubice
Kategorie: Pozemky, zahrady a historické stavby
Podkategorie: Ostatní
Plocha pozemku: 42579 m2

Kontakt na prodejce nemovitostí

Hodnotit makléře

0 %
Hodnotilo: 0

Ministerstvo obrany ČR - odbor nakládání s nepotřebným majetkem
nám.Svobody 471, Praha 6
Více o společnosti

Další nabídky realitní kanceláře