nezadáno
ne

77190921 (VS): Přestavlky – pozemek p.p.č. 337/8, k.ú. Nížebohy, obec Budyně nad Ohří.

Budyně nad Ohří, Nížebohy, okres Litoměřice

199 400 Kč

celkem , Minimální kupní cena - VŘ 17.9.2019 - 15.10.2019 - Kauce 10 000,- Kč

PRODEJ FORMOU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ POD UVEDENÝM VARIABILNÍM SYMBOLEM

77190921 (VS): Přestavlky – pozemek p.p.č. 337/8, k.ú. Nížebohy, obec Budyně nad Ohří.
Volně přístupný pozemek v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, o výměře cca 0,1 ha. Mírně svažitý pozemek, jehož součástí jsou vzrostlé porosty, je situován mimo zástavbu obce při okraji lesa podél zpevněné cesty. Přístup je umožněn z veřejné komunikace po pozemcích ve vlastnictví obce.

Bližší popis předmětu koupě je uveden v konceptu kupní smlouvy - viz dále. Úplné znění inzerátu, v němž budou uvedeny další potřebné údaje vážící se k výběrovému řízení, jako jsou popis předmětu koupě, minimální kupní cena, kauce, případná omezení vlastnických a uživatelských práv, termíny a podmínky složení a vrácení požadované kauce, kritéria pro výběr vhodného kupce, termíny, podmínky a místo předložení přihlášek zájemců o koupi, jejich obsah a požadavek na doklady, které musí zájemce předložit, termíny a místa prohlídek, koncept kupní smlouvy, kontaktní osoby a další informace jsou k dispozici od 17. září 2019 do 15. října 2019 na internetových stránkách www.onnm.army.cz, v sekci Nepotřebný nemovitý majetek – Aktuální nabídka.

Důležité upozornění: předmět koupě je podrobně popsán v konceptu kupní smlouvy, který je pod příslušným VS uveřejněn na www.onnm.army.cz. V případě rozporu textu tohoto inzerátu a textu obsaženého v příslušném konceptu kupní smlouvy platí text kupní smlouvy.

Celkem: 199 400 Kč
ID inzerátu: 7488525
Typ nabídky: prodej
Stav nabídky: Vypnuto
Číslo zakázky: VS 77190921
Stát: Česká republika
Kraj: Ústecký
Lokalita: Budyně nad Ohří, Nížebohy, okres Litoměřice
Kategorie: Pozemky, zahrady a historické stavby
Podkategorie: Ostatní
Plocha pozemku: 1043 m2

Kontakt na prodejce nemovitostí

Hodnotit makléře

0 %
Hodnotilo: 0

Ministerstvo obrany ČR - odbor nakládání s nepotřebným majetkem
nám.Svobody 471, Praha 6
Více o společnosti

Další nabídky realitní kanceláře